poradatel, partneri
„K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic“
FacebookFacebookFacebook
Edmund Burke

Veřejná sbírka „Centrum pro ohroženou mládež Sderot“

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ve spolupráci s oddělením sociální pomoci ICEJ AID v Jeruzalémě vyhlašuje na rok 2013 pro ČR veřejnou sbírku „Centrum pro ohroženou mládež Sderot“.

Sderot je malé město s asi 24 000 obyvateli na jihu Izraele, vzdálené jen asi kilometr od hranice s pásmem Gazy. Žije zde vysoké procento obyvatel s nízkou socioekonomickou úrovní. V posledních deseti letech jsou lidé v této oblasti vystaveni soustavným útokům raket a minometných střel odpalovaných z palestinského území. I když se intenzita útoků mění podle momentální politické situace, celkově obtížnou atmosféru popisuje jeden z místních slovy: „Každé ráno, když jdu pro mléko a chleba, přemýšlím, jestli mě to netrefí.“ Když zazní poplachový signál, občané mají asi 15 vteřin na to, aby našli úkryt. Poté dopadne raketa, která šíří zkázu v okruhu až 100 metrů. Psychologický dopad je katastrofální. Mnoho lidí trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Uprostřed této obtížné situace funguje centrum Keren Or (hebrejsky: paprsek světla), které se věnuje ohrožené mládeži. Poskytuje náhradní vzdělávání a aktivity žákům, kteří byli vyloučeni ze školy nebo jim to hrozí. Tito mladí lidé často končí na ulici, v drogách a zločinu. V klubovnách a studijních programech Keren Or našlo již mnoho mladých lásku, podporu a sebeúctu. Uprostřed napětí z neustále hrozících raketových útoků je Keren Or alternativou ulice a pomáhá mladým naplnit jejich potenciál. Poradci navíc fungují jako vzory a pomáhají mladým řešit mnohé emocionální a fyzické problémy. Centrum je otevřeno denně od 9 ráno do 10 hodin večer.

Cílem veřejné sbírky je umožnit občanům České republiky přispět na pokrytí nákladů na provoz tohoto střediska, konkrétně na zajištění každodenní teplé stravy. Pro mnohé je to jediné teplé jídlo, které během dne dostanou. Centrum poskytuje v současné době služby 50 mladým lidem.

Náklady na jedno teplé jídlo pro jednoho klienta činí 50 Kč, za měsíc je to 1500 Kč.

Příspěvky na tento účel je možno posílat na zvláštní účet č. 107-3968140287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., Italská 1219/2 nebo předat v hotovosti do pokladniček, které budou k dispozici na akcích cyklu „Staronová šance“ v průběhu roku 2013 (www.staronovasance.cz)